Το βιβλίο του Τ. Μακράτου "Διάλογος με τον Δ.Σολωμό και την Ελευθερία- Μεσολογγίου Ύμνος"
 παρουσιάζεται αύριο Τετάρτη, ώρα 7 μμ
στο