Eνα νέο μοντέλο ενημέρωσης ξεκίνησε ήδη στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκηδόνα. Από εδώ, μπορείτε καθημερινά να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στην πόλη μας, αλλά και να γίνετε ΕΣΕΙΣ ο ρεπόρτερ, που θα μας στέλνετε ό,τι βλέπετε γύρω σας και σας κάνει εντύπωση. Σας περιμένουμε στο mail ta.pragmata@yahoo.gr

Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Πώς συγκροτήθηκαν οι δυο επιτροπές του Δήμου για την οικονομία και την ποιότητα ζωής

Ο κ. Κώστας Ευαγγελινός σημειώνει: 

Στη συνεδρίαση της 2/1/2011 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας προχώρησε στην συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής (πρώην Δημαρχιακή) και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Όλοι ανέμεναν ότι στις επιτροπές αυτές οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι θα ήταν τουλάχιστον μέλη των, αν όχι πρόεδροι. Την προεδρία των επιτροπών, όπως είχε δικαίωμα,κράτησε η κ. Δήμαρχος αλλά δεν τοποθετήθηκε κανείς αρμόδιος αντιδήμαρχος ως μέλος αυτών.
Κατά τη γνώμη μου αυτό θα δημιουργήσει επιπλέον διοικητικές δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις για πρόσθετες συνεννοήσεις που είναι εύκολα αντιληπτό πόσο αναγκαίες θα είναι. Για να γίνει κατανοητό σε ποιες αποφάσεις των δύο επιτροπών δεν θα έχουν γνώμη οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας – Πρασίνου, πριν τα θέματα έρθουν  για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο,  παραθέτουμε ορισμένες από τις αρμοδιότητες αυτών.

Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής
α) συ46ντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,
β) ελέγχε
ι την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου.
γ) προελέγχει τον απολογισμό,
δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,
ε) καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες.
στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,
ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,
η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
θ) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου.
ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου.

Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
47 Η επιτροπή ποιότητας ζωής (νέα επιτροπή) είναι αποφα­σιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα:
Α. Είναι αρμόδια για:
α) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
β) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,
γ) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.
Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
α) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
β) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,
γ) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, κοιμητηρίων και κανονιστικών αποφάσεων.
Όλες οι δυσκολίες ξεπερνιούνται και ανατρέπονται αν στο σχεδιασμό της κ. Δημάρχου είναι να παραιτηθεί σύντομα από τις επιτροπές και να ορίσει αντικαταστάτη της έναν από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους. Δηλαδή να πρόκειται για μια μελετημένη σε βάθος χρόνου κίνηση και όχι γιαγκάφα.

1 σχόλιο:

  1. Ενδιαφερουσα αποψη, τι θα ελεγαν οι αρμοδιοι αντιδημαρχοι για οσα γραφει ο κ. Ευαγγελινος. Ας ελπίσουμε να διαψευστεί και να μην υπάρξουν ζητήματα στη λειτουργία του Δήμου

    ΑπάντησηΔιαγραφή