Eνα νέο μοντέλο ενημέρωσης ξεκίνησε ήδη στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκηδόνα. Από εδώ, μπορείτε καθημερινά να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στην πόλη μας, αλλά και να γίνετε ΕΣΕΙΣ ο ρεπόρτερ, που θα μας στέλνετε ό,τι βλέπετε γύρω σας και σας κάνει εντύπωση. Σας περιμένουμε στο mail ta.pragmata@yahoo.gr

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Τη Δευτέρα θα τσακωθούν για τα... κάλαντα

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 17.12.2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1.     Έγκριση δωρεάν ταφής δημοτικού υπαλλήλου Αθ.Παπαδάκη, βάσει της αριθ. 58/2012 απόφασης-εισήγησης του Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν.Φιλ/φειας.
 2.     Έγκριση επιστροφής ποσών 90,00 € στην κα Eli Molai και 30,00 € στον κ. Γεώργιο Σταματόπουλο, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.
 3.     Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Καταρτισμού Ετήσιου Μητρώου Αρρένων για το έτος 2011.
 4.     Έγκριση διενέργειας εκταφών στα αδιάλυτα και στο τετράγωνο 23, λόγω λήξης χρόνου ταφής ή χρόνου παράτασης.
 5.     Υποβολή προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων του Δήμου για το σχολικό έτος 2013-2014, βάσει των αριθ. 20/12 και 21/12 αποφάσεων της Δ.Ε.Π..
 6.     Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου μας για ένταξη στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» - Λήψη απόφασης για ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Ν. 3879/2010).
 7.     Ψήφιση πίστωσης 40.000,00 € για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες για την εορτή των Χριστουγέννων έτους 2012.
 8.     Έγκριση λειτουργίας στο Δήμο Χριστουγεννιάτικου χωριού με το διακριτικό τίτλο ‘Χωριό του Αη-Βασίλη», εν όψει της εορταστικής περιόδου.
 9.     Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου πόλεως Δ.Φ.Χ.-Χαρακτηρισμό του οικοπέδου επί των οδών Λάρνακος 74 & Σερρών 6 στο Ο.Τ. 278 της Δημοτικής Ενότητας Ν.Φιλ/φειας σε χώρο ανέγερσης Παιδικού-Βρεφονηπιακού Σταθμού (Κέντρου Προσχολικής Αγωγής) (επανεισαγωγή).
 10. Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2013.
 11. Έγκριση επιμήκυνσης διάρκειας αποπληρωμής των χορηγηθέντων από το Τ.Π.&Δ. δανείων, με περίοδο χάριτος και μείωση επιτοκίου κατά τη διάρκεια αυτής.
 12. Αναπροσαρμογή τελών χρήσεως πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων έτους 2013.
 13. Αναπροσαρμογή τελών χρήσεως πεζοδρομίων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς έτους 2013.
 14. Αναπροσαρμογή συντελεστών τελών διαφήμισης έτους 2013.
 15. Αναπροσαρμογή τελών Δημοτικού Νεκροταφείου έτους 2013.
 16. Καθορισμός αμοιβής ιερέων και ψάλτη Δημοτικού Νεκροταφείου έτους 2013.
 17. Αναπροσαρμογή συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού ως και Δημοτικού Φόρου έτους 2013.
 18. Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το τρίμηνο 1/7-30/9/2012, βάσει της αριθ. 118/2012 απόφασης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.
 19. Έγκριση ονομασίας του Ο.Τ. 11, περιφερείας της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας σε πάρκο Δημάρχου Γεωργίου Κ. Αποστολάκη, μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής της Περιφ. Αττικής.
 20. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Περιβαλλοντικές & Ακουστικές Παρεμβάσεις στις Εργατικές Κατοικίες, Πρότυπες Βελτιώσεις στις οδικές υποδομές για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες και παρεμβάσεις αστικού περιβάλλοντος για την εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση του μικροκλίματος στον πεζόδρομο κατά μήκος της Λεωφόρου Δεκελείας»
 21. Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Περιβαλλοντικές & Ακουστικές Παρεμβάσεις στις Εργατικές Κατοικίες, Πρότυπες Βελτιώσεις στις οδικές υποδομές για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες και παρεμβάσεις αστικού περιβάλλοντος για την εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση του μικροκλίματος στον πεζόδρομο κατά μήκος της Λεωφόρου Δεκελείας».
 22. Αποδοχή ή μη Γνωμοδότησης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφ. Αττικής και έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή «πράσινης στέγης στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Νέας  Χαλκηδόνας, περιβαλλοντικές & ακουστικές παρεμβάσεις στο 1ο & 2ο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο, στον παράδρομο της Ε.Ο. από Μιχ. Καραολή έως την οδό Παπαφλέσσα και πρότυπες βελτιώσεις στις οδικές υποδομές του Δήμου για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες»
 23. Λήψη απόφασης για την παράταση προμήθειας υγρών καυσίμων για τα τροχοφόρα και τα μηχανήματα του Δήμου και τη θέρμανση δημοτικών κτηρίων.
 24. Έγκριση λήψης δανείου του Ενιαίου Φορέα Δράσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του, βάσει της αριθ. 98/12 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
 25. Έγκριση αποχαρακτηρισμού ειδικευμένων εσόδων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου.
 26. Έγκριση-Ψήφιση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.
 27. Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2012, βάσει της αριθ. 37/2012 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
 28. Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Ενιαίου Φορέα Δράσεων, βάσει της αριθ. 108/12 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
 29. Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 57/12 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 · Καλούνται επίσης, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010, οι υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ.κ. Γ.Παπαδοπούλου, Ε.Λίτσα και Σ.Ντιούδης όπως παραστούν στη Συνεδρίαση, προκειμένου να παράσχουν, λόγω υπηρεσιακής αρμοδιότητος, πληροφορίες προς το Σώμα σχετικά με το 9ο,  10ο, 20ο, 21ο και 22ο θέμα της Η.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου