Eνα νέο μοντέλο ενημέρωσης ξεκίνησε ήδη στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκηδόνα. Από εδώ, μπορείτε καθημερινά να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στην πόλη μας, αλλά και να γίνετε ΕΣΕΙΣ ο ρεπόρτερ, που θα μας στέλνετε ό,τι βλέπετε γύρω σας και σας κάνει εντύπωση. Σας περιμένουμε στο mail ta.pragmata@yahoo.gr

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Πόσο θα σας κοστίσει η άδεια οδήγησης;

Από τις 19 Ιανουαρίου 2013, οι άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων, θα εκδίδονται με βάση το νέο Προεδρικό Διάταγμα που ενσωματώνει και στην ελληνική νομοθεσία την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Τα διπλώματα οδήγησης  -τα οποία πλέον έχουν το μέγεθος πιστωτικής κάρτας η οποία μεταξύ άλλων αναγράφει επάνω και τον ΑΦΜ μας- θα έχουν
μικρότερη χρονική διάρκεια μόλις 15 ετών ενώ μετά τη συμπλήρωση της 15ετίας θα απαιτείται ανανέωση. Οι υποψήφιοι οδηγοί για να πάρουν στα χέρια τους το πολυπόθητο έγγραφο, θα πρέπει να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη καθώς προστίθενται νέα παράβολα ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και με ρυμουλκούμενο όχημα) αυξάνει ο απαιτούμενος αριθμός των μαθημάτων.
Οι κατηγορίες των αδειών
Για τη διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε τις κατηγορίες των αδειών όπως περιγράφονται στο προεδρικό διάταγμα (σ.σ λείπουν μόνο οι κατηγορίες που ενδιαφέρουν τους επαγγελματίες). Έχουν χωριστεί σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τη διάρκειά τους. Στην 1η κατηγορία, η διάρκεια είναι 15 χρόνια και στην δεύτερη μόλις πέντε χρόνια.
Στην πρώτη ομάδα, (διάρκειας 15 ετών) κατατάσσονται οι ακόλουθες άδειες:
 1. Κατηγορία ΑΜ: Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα
 2. Κατηγορία Α1: Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, (μέγιστης ισχύος  11  kW και  λόγο  ισχύος  προς βάρος  μικρότερο από 0,1 kW/kg), και μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των  οποίων  η ισχύς  δεν υπερβαίνει  τα 15 kW
 3. Κατηγορία Α2: Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg.
 4. Κατηγορία Α: Μοτοσικλέτες και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW
 5. Κατηγορία Β1: Τετράκυκλα. Η κατηγορία αυτή χορηγείται μόνο σε ήδη κατόχους άδειας οδήγησης της εν λόγω κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από αρχές της αλλοδαπής, κατά την ανταλλαγή ή μετατροπή της σε ελληνική.
 6. Κατηγορία Β: Αυτοκίνητα με  μέγιστη  επιτρεπόμενη μάζα  μέχρι 3.500 kg και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών, εκτός από τον οδηγό. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει  τα 4.250 kg. Η οδήγηση του συνδυασμού, στην περίπτωση που αυτός υπερβαίνει τα 3.500 kg, επιτρέπεται να γίνει με άδεια οδήγησης της κατηγορίας Β, μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί έπειτα από επιτυχή δοκιμασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς
 7. Κατηγορία ΒΕ: Σύνολα συζευγμένων οχημάτων, που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκού μενο ή ημιρυμουλκούμενο, όταν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκουμένου ή του ημιρυμουλκουμένου δεν υπερβαίνει  τα 3.500 kg.
 Στη δεύτερη ομάδα, ανήκουν οι ακόλουθες κατηγορίες διπλωμάτων οι οποίες έχουν διάρκεια πέντε έτη:
 • Κατηγορία C1: Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών  D1 και D) η μέγιστη  επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει  τα 3.500 kg και είναι μικρότερη ή ίση των 7.500 kg, τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για  τη μεταφορά οκτώ το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει  τα 750 kg.
 • Κατηγορία C1Ε:Σύνολα  οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας C1 και  από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει  τα 12.000 kg, και σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο  ή ημιρυμουλκούμενο όχημα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3.500 kg, εφόσον η μέγιστη  επιτρεπόμενη  μάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει  τα 12.000 kgr.
 • Κατηγορία C: Αυτοκίνητα η μέγιστη  επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.
 • Κατηγορία CΕ: Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα, το οποίο υπάγεται  στην κατηγορία C και από ρυμουλκούμενο  ή ημιρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg.
ΠΡΟΣΟΧΗ 1: οι άδειες που έχουμε ήδη στην κατοχή μας, εξακολουθούν να ισχύουν είτε μέχρι να συμπληρώσουμε το 65ο έτος της ηλικίας μας είτε μέχρι το 2033. Αυτά που προαναφέρθηκαν, ισχύουν για όσους θα εκδώσουν άδεια οδήγησης από εδώ και στο εξής
ΠΡΟΣΟΧΗ 2: Χιλιάδες παιδιά, έχουν εκδώσει άδεια μοτοποδηλάτου από την τροχαία. Μέσα σε δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι και τις 18 Ιανουαρίου 2015, θα πρέπει να καταθέσουν αυτές τις άδειες στις υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να πάρουν τη νέα άδεια η οποία θα αναγράφει ΑΜ. Θα πληρώσουν μόνο το κόστος εκτύπωσης της άδειας που είναι 30 ευρώ.
Το κόστος
 1. Για κάθε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού ή οδηγού, καταβάλλεται, το ποσό των ενενήντα (90) ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης, όπου ο ενδιαφερόμενος εξετάζεται μόνο από ένα γιατρό (παθολόγο ή οφθαλμίατρο, κατά περίπτωση), καταβάλλεται το ποσό των σαράντα πέντε (45) ΕΥΡΩ
  1. Για κάθε θεωρητική εξέταση ή για κάθε εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίου οδηγού ή οδηγού, καταβάλλεται, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου,  ποσό δέκα (10) ΕΥΡΩ
  2. Για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης καταβάλλεται, ποσό τριάντα (30) ΕΥΡΩ,
  3.  Σε κάθε περίπτωση έκδοσης αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής, καταβάλλεται, πέραν του αναγκαίου ποσού για την εκτύπωση της άδειας και ποσό ως εξής:
α. Τριάντα (30) ΕΥΡΩ, για την περίπτωση έκδοσης πρώτου αντιγράφου,
β. Εξήντα (60) ΕΥΡΩ, για την περίπτωση έκδοσης δεύτερου, τρίτου, τέταρτου κ.ο.κ. αντιγράφου
imoney

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου